Cam kết chất lượng dịch vụ

Cam kết về chất lượng dịch vụ

Chúng tôi luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình, nỗ lực hết mình và cam kết ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong chặng đường hình thành và phát triển, VAMC VIỆT NAM đã không ngừng hoàn thiện và chuẩn hóa quá trình xây dựng và cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại các dịch vụ và giải pháp tốt nhất để khách hàng có thể cảm thấy thực sự an tâm và quyết định dễ dàng trong việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.