Cam kết mức phí dịch vụ

Cam kết mức phí dịch vụ

Phí chi phí dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ được xác định dựa vào các dịch vụ từ việc khảo sát, thu thập thông tin, phân tích tổng hợp, cũng như các tiêu chí khác có liên quan và cả nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Chi phí dịch vụ của VAMC VIỆT NAM sẽ được tính toán dựa trên thời gian thực tế mà các Quản tài viên, Luật sư, chuyên gia tư vấn của chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cam kết đưa ra mức chi phí dịch vụ phù hợp nhất dựa trên tính chất phức tạp, thời gian thực hiện của từng vụ việc cụ thể.