GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Hợp danh Quản Lý Thanh Lý Tài Sản VAMC Việt Nam (Gọi tắt là: “ VAMC VIỆT NAM ”, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 06/7/2020, Công ty đã từng bước trở thành một trong các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật, bao gồm những mảng hoạt động lớn như: Lĩnh vực Quản lý & Thanh lý tài sản, Luật sư, Bán đấu giá, Thẩm định giá, …

VAMC VIỆT NAM là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, tư vấn thủ tục phá sản, phục hồi kinh doanh, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và xử lý nợ. Công ty chúng tôi được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về phá sản, với đội ngũ các quản tài viên xuất thân là các luật sư chuyên nghiệp và các chuyên gia cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm thực tế hoạt động trong lĩnh vực xử lý phá sản, thu hồi tài sản và tái cấu trúc doanh nghiệp,… Phạm vi hoạt động và uy tín của VAMC VIỆT NAM trải rộng trên toàn quốc.

Với tiêu chí, lấy sự hài lòng của Khách hàng là điều kiện tiên quyết cũng như có thể đạt được hiệu quả cao nhất cho Khách hàng, các Quản tài viên và các Chuyên gia pháp lý của Công ty không chỉ am hiểu đầy đủ hệ thống pháp luật và chính sách (thành văn và thực tiễn) mà còn có kiến thức sâu rộng về thực tế trong từng lĩnh vực, do vậy có thể nhận ra những rủi ro pháp lý thực tế tại Việt Nam, các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp và đề xuất những giải pháp thực tế để loại trừ hoặc hạn chế tới mức tối thiểu những rủi ro đó cho Khách hàng của mình.

Với tiêu chí, lấy sự hài lòng của Khách hàng là điều kiện tiên quyết cũng như có thể đạt được hiệu quả cao nhất cho Khách hàng, các Quản tài viên và các Chuyên gia pháp lý của Công ty không chỉ am hiểu đầy đủ hệ thống pháp luật và chính sách (thành văn và thực tiễn) mà còn có kiến thức sâu rộng về thực tế trong từng lĩnh vực, do vậy có thể nhận ra những rủi ro pháp lý thực tế tại Việt Nam, các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp và đề xuất những giải pháp thực tế để loại trừ hoặc hạn chế tới mức tối thiểu những rủi ro đó cho Khách hàng của mình.

Với kinh nghiệm lâu năm cùng những mối quan hệ công việc bền vững với nhiều cơ quan nhà nước, VAMC VIỆT NAM có phương châm và phương pháp làm việc thấu hiểu sự trông đợi của khách hàng để có thể hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất trong quá trình hành nghề.

VADMINUS - Link to Tomorrow CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN VAMC VIỆT NAM VADMINUS - Link to Tomorrow CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN VAMC VIỆT NAM VADMINUS - Link to Tomorrow CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN VAMC VIỆT NAM