Văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực giải quyết phá sản

Luật về phá sản

Luật phá sản 2014 số 51/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014

Nghị định về phá sản

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 hướng dẫn Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị quyết về phá sản

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 hướng dẫn quy định Luật Phá sản do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Thông tư về phá sản

Thông tư 01/2015/TT-CA ngày 8/10/2015 quy định về Quy chế làm việc của các Tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành